Jogi keretek és az adásvétel menete.

Magyarországon a vagyonszerzésről okirat készül, melyet ügyvéd vagy közjegyző jelenlétében kell aláírni. A tulajdonjog-átruházás annak földhivatali bejegyzésével és az erről szóló határozat kiállításával történik meg.

Vagyonszerzés csak okirat útján.

Magyarországon a vagyonszerzésről okirat készül, melyet ügyvéd vagy közjegyző jelenlétében kell aláírni. A tulajdonjog-átruházás annak földhivatali bejegyzésével és az erről szóló határozat kiállításával történik meg.

Különböző minősítések.

A szabályzat a települések területét a következő csoportokba osztja: lakóterület, természetvédelmi terület, nemzeti park, mezőgazdasági terület, beépítésre nem szánt terület, ipari terület. Az egyes telkek minősítése a tulajdoni lapon található.

Jövedelemadó fizetése eladás esetén.

Az eladó az ingatlan eladásából szerzett nyeresége után 16% jövedelmadót fizet. Lakóingatlanok esetében 5 év után, más ingatlan esetében 15 év után nem áll fenn szja fizetési kötelezettség.

Előszerződés kötése.

Bizonyos esetekben a felek előszerződést kötnek, amelyben egy későbbi időpontban történő adásvételről egyeznek meg. Az előszerződésben a későbbi adásvételi szerződés pontjainak kell szerepelnie.

A foglaló.

A foglaló rendszerint a kialkudott vételár 10%-át teszi ki. A vevő a foglaló kifizetésével garanciát kap arra, hogy az eladó nem lép vissza az eladástól. Amennyiben az eladó mégis ezt teszi, a kifizetett foglaló kétszeres összegét kell megfizetnie. Amennyiben az adásvétel a vevő hibájából hiúsul meg, elveszíti a foglalót. Ezen feltételek érvényesülésének érdekében a foglalót annak kell nevezni.

Fizetési mód.

Ma már az ügyletek lebonyolításának jelentős része ügyvédi letéti számlán keresztül történik. Ez mindkét fél számára nagy biztonságot nyújt. Kisebb összegek kifizetése készpénzben is megtörténhet.

Az írásbeli költségkimutatás az Ön döntésének alapja.

Amikor a megtekintést követően Ön eldöntötte, melyik ingatlant kívánja megvásárolni, a Casa Mia írásban költségkimutatást nyújt át Önnek, amelyben az összes Önt érintő költség megtalálható, pontosan láthatja, milyen költségekkel kell számolnia. A fizetés módjával kapcsolatban is kínálunk olyan megoldást, amely az Ön és az eladó kívánságát és érdekeit is képviseli.

Adásvételi szerződés meghatalmazással vagy anélkül.

Megbízott jogi képviselőnk jelenlétében akár a döntést követően alá is írhatja az adásvételi szerződést (szükség esetén két nyelven készül), ha nem kíván vagy nem tud újra a helyszínre utazni. Azonban gyakran idő hiányában nem lehetséges az eladót és a vevőt ilyen rövid határidővel összehozni. Ilyen esetekben különösen messziről érkezett ügyeleink veszik igénybe a meghatalmazás lehetőségét, és adnak ezúton megbízást cégünknek az adásvétel lebonyolítására.

A meghatalmazásban pontosan szerepel, hogy a Casa Mia Hungary Bt. melyik ingatlant milyen feltételekkel szerezheti meg az ügyfél nevében.

Letéti számla a kölcsönös biztonság érdekében.

Az adásvétel külföldi felek között lényegesen hosszabb ideig tart, mint magyar ügyfelek között. Emellett a külföldi vevő idegen országban fekteti be a pénzét, amelynek szokásai nagyban eltérhetnek a hazájában megszokottól. Ezért bocsátják ügyvédeink saját, állandó letéti számlájukat ügyfeleink rendelkezésére, mindkét fél érdekében. A vevő a vételárat a letéti számlára fizeti, amely csak akkor kerül kifizetésre, amikor megtörtént a vevő tulajdonjogának földhivatali bejegyzése. Ez biztonságot nyújt az eladó részére arról, hogy a vevőnek rendelkezésére áll a vételárat képező összeg, a vevő részére pedig garantálja, hogy a kifizetett pénzével nem élnek vissza. Az ügyvédi letéti számlát és annak kezelését törvény szabályozza.

Előre fizetés és birtokbaadás.

Senki nem szeret pénzre várni. Ezért a vételár kifizetését és a birtokbaadást (kulcsátadást) illetően különleges megállapodás is születhet. A felek az adásvételi szerződés kialakításában teljesen szabad kezet élveznek. Gyakran egyeznek meg a szerződésben részletfizetésről, vagy a vételár felének kifizetéséről a szerződés aláírásával egyidejűleg, melyért viszonzásul korábban kerül sor kulcsátadásra.

Amennyiben nem születik különleges megállapodás, a birtokbaadásra a földhivatali bejegyzést követően kerül sor.

Biztonság széljegy formájában.

Az ügyvéd közvetlenül a szerződés aláírása után beadja azt a földhivatalba, ahol a tulajdoni lapra széljegy kerül. Ennek köszönhetően ugyanarra az ingatlanra nem lehet másik adásvételi szerződést benyújtani. Ez elejét veszi a visszaéléseknek.

Az elővásárlási jog figyelembevétele.

Amennyiben az ingatlan természetvédelmi területen fekszik, az nemzeti park igazgatósága elővásárlási jogot élvez. Ebben az esetben az ügyvédnek be kell szereznie a nemzeti park lemondó nyilatkozatát.

Vagyonszerzési illeték.

A vevőnek a megszerzett vagyon után vagyonszerzési illetéket kell fizetnie. Ennek alapja az ingatlan piaci értéke, amely rendszerint megegyezik a vételárral. A vagyonszerzési illeték mértéke 4%.

Ügyintézési idő.

Amennyiben a vételár megfizetése a szerződés aláírásával egyidejűleg történik, a bejegyzésről szóló határozat kézbesítéséig kb. 1 hónap telik el. Ez az időtartam a földhivatali ügyintézési időből, a postai kézbesítés idejéből és az ügyvédi ügyintézési időből tevődik össze. A Casa Mia Hungary Bt-nek nincs lehetősége az ügyintézés idejére kihatni.

Földhivatali határozat.

Az ügyvéd az okiratok benyújtásával megbízza a földhivatalt az eladó tulajdonjogának törlésével és a vevő tulajdonjogának bejegyzésével. A földhivatali határozatnak az ügyvédhez való kézbesítését és a 15 napos fellebbezési időt követően az adásvétel jogerőssé válik.